Axelvolds verksamheter

Lantbruket utgör godsets ekonomiska stomme.

Axelvolds lantbruksdrift består av tre gårdar: Axelvold samt de två söderut belägna gårdarna Halmstad och Tarstad. Tillsammans har de tre gårdarna runt 900 hektar under plog. Maskinbasen finns på Halmstadgården.

Stephan Wachtmeisters fågelskulptur, byggd av gamla maskindelar,
vakar över arbetet på Halmstadgården.

Runt 200 hektar skog och annan mark tillkommer. Skogsbruk, vindkraftverk, jakt, konferens, trädgård, park och  hyresverksamhet är andra näringar.