Parken på Axelvold

Axelvolds park ligger väl inbäddad i grönska och syns knappt från landsvägen. Den som passerar ovetande skulle troligtvis inte ens lägga märke till den.

Parkens nuvarande utseende härstammar från 1922 då trädgårdsarkitekten Iens Peder Andersen formgav anläggningen.

Spetsvälvda bokhäckar lockar till trolska promenader i Axelvolds park.

Stommen i parken är de magnifika bokhäckarna. Häckarna har klippts till en ovanlig spetsig form, som speglar huvudbyggnadens gotiska drag. Häckarna är arrangerade symmetriskt kring centralaxeln som löper söder om corps-de-logiet.

Vy över västra pelousen och den nya pergolan.

Buxbomshäckar ramar in köksträdgården. I norr ger pionrabatter och pergolor med generösa bestånd av rosenbuskar kontrast till parkens geometriska stränghet i söder.

Vy över trädgårdens östra del med rosenpergolan.

Trädgården är inte öppen för allmänheten. Grupper är dock välkomna att boka besök. En helg varje juli öppnar Axelvold parken för allmänheten – håll utkik här på webbplatsen. Vid intresse för att boka en parktur, kontakta oss nedan.