Axelvold

Axelvold är ett skånskt gods grundat år 1564 och innefattar idag runt 1100 hektar. Axelvold ägs och drivs av familjen Wachtmeister. Familjen har ägt Axelvold sedan 1699.

Grundverksamheten är jordbruk. Huvudbyggnaden är ritad av C. G. Brunius och inlemmar två 1700-talsflyglar och ett unikt godsarkiv. Den stora parken med dess mäktiga bokhäckar anlades 1922.

Axelvold hyr också ut bostäder och konferenslokaler.